Categories
Achtergrond

Overstappen van zorgverzekering

Langzaamaan zijn alle zorgpremies bekend geworden. De zorgverzekeraars hebben hun reclamecampagnes gelanceerd. Het grote overstapcircus kan weer beginnen.

Volgens de vergelijkingssite www.zorgkiezer.nl zijn de kosten van de zorgpremie sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel met zo’n 50 % gestegen. Een gemiddeld gezin is in 2012 190 euro meer kwijt aan de zorgverzekering dan vorig jaar. De vergelijkingssite www.independer.nl onderzocht de verzekeringspremies en kwam tot de conclusie dat veel aanvullende verzekeringen 10 % duurder uitvallen dan vorig jaar.

De ‘zorgmarkt’ in Nederland wordt gedomineerd door vier grote spelers die samen 90 % van de verzekerden aan zich gebonden hebben: Achmea, VGZ, Menzis en CZ. Deze grote vier hebben samen nog eens vijftig labels en merken. Daarom kan het voor de consument lastig zijn zich door de wildgroei aan polissen te worstelen. Veel mensen blijven dan ook zitten waar ze zitten. Slechts 5,5 % stapte over in 2011. En dat terwijl goed rondkijken wel degelijk een aardige besparing kan opleveren.

De belangrijkste veranderingen

Een van de grootste veranderingen ten opzichte van vorig jaar is de wettelijke verhoging van het eigen risico van 170 naar 220 euro. Voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts en verloskundige zorg geldt het eigen risico echter niet. Verder verdwijnt hulp bij het stoppen met roken en dieetadvies uit het basispakket. Ook wordt psychologische behandelingen nog maar vijf keer vergoed. Volwassenen moeten voortaan de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen zelf gaan betalen.

Basisverzekering

De premie van basisverzekering van alle verzekeraars schommelt rond de 100 euro. Univé ZEKUR is de goedkoopste met 92,50 euro per maand (1110 euro per jaar). De duurste is  Zilveren Kruis Achmea met 118,25 per maand (1419 euro per jaar). De dekking van de basisverzekering is voor alle verzekeraars hetzelfde, omdat dit wettelijk geregeld is. Hierin is de meest voorkomende zorg opgenomen zoals bijvoorbeeld huisartsbezoek. Volgens Peter Ruys, directeur van de vergelijkingssite www.zorgkiezer.nl is het prijsverschil in werkelijkheid echter niet zo groot. ‘Dat is iets dat de vergelijkingssites je graag willen laten geloven. Feitelijk is het echter bijna nooit zo dat mensen het hoge bedrag betalen, omdat ze collectiviteitskorting krijgen. Als je werkelijk die premie van Zilveren Kruis betaalt zonder dat je collectiviteitskorting krijgt  dan moet je direct overstappen.’

Met collectiviteitskorting meegenomen in de prijs van de zorgverzekeringen worden de verschillen tussen de verzekeraars veel kleiner. Slechts enkele euro’s per maand. Waar voor de consument nog wel geld te halen valt is een verzekering afsluiten bij een internetverzekering (waar Univé ZEKUR een voorbeeld van is). Dit scheelt  zo’n 10euro op maandbasis, maar betekent een beperktere dienstverlening. Zo moeten klanten declaraties vaak via internet indienen, is het polisblad alleen via internet in te zien en worden niet-spoedeisende medicijnen via een internetapotheek geleverd.

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen zijn moeilijker te vergelijken, omdat de verzekeraars deze zelf samenstellen. Het kan gaan om een tandartsverzekering of vergoedingen voor contactlenzen of brillen, alternatieve geneeswijzen en fysiotherapie. Ook zijn er aanvullende verzekeringen die zich richten op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld jongeren. De verzekeraar vergoed dan condooms of anticonceptie en gehoorbeschermers. Op een aanvullende verzekering is het eigen risico niet van toepassing. Veel verzekeraars hebben gesnoeid in de aanvullende verzekeringen. ‘Dit komt vooral door de toename van het claimgedrag van mensen’, aldus Buijs. Het kan daardoor voorkomen dat zorg die vorig jaar nog wel vergoed wordt niet meer onder de aanvullende verzekering valt.

Volgens Buijs moeten mensen goed letten op wat wel en niet vergoed wordt en waar je gebruik van denkt te gaan maken. ‘Heb je de zorg die je ‘koopt’ eigenlijk wel nodig? Het blijkt dat veel mensen helemaal geen aanvullende verzekering nodig hebben en voordeliger uit zijn als ze de kosten zelf dragen.’ Volgens Michelle van Amersfoort van de zorgvergelijker www.independer.nl hangt het van persoon tot persoon af welke aanvullende verzekering het beste afgesloten kan worden. ‘Mensen moeten voor zichzelf op een rijtje zetten welke zorg zij willen en dan op basis daarvan een keuze maken.’

Restitutie en natura

Een ander belangrijk verschil tussen verzekeraars is dat tussen restitutie- en naturapolissen. Bij een restitutiepolis heeft de klant geen keuze in de zorgverlener. De zorgverzekeraar heeft contracten afgesloten met zorgverleners. Een voorbeeld hiervan is Univé ZEKUR, bij deze verzekering is de klant gebonden aan vijftien ziekenhuizen (behalve in het geval van spoedeisende hulp). Univé ZEKUR is wel een uitzondering, bij andere verzekeringen in natura is de klant minder beperkt.
Bij een restitutiepolis mag de verzekerde helemaal zelf bepalen waar hij zich laat behandelen. Restitutiepolissen zijn duurder dan naturapolissen. Het kan dus lonen om na te gaan met welke zorgverleners de zorgverzekeraar een contact heeft gesloten. Als het je niet uitmaakt dat je naar een specifiek ziekenhuis moet voor een behandeling kan dit een besparing opleveren van een paar euro per maand.

Andere kortingen

Het betalen van de premie in een keer in plaats van maandelijks kan een korting van enkele procenten opleveren. Ook wordt door alle zorgverzekeraars een collectiviteitskorting gegeven op de verzekeringspremie, via bijvoorbeeld een werkgever of sportvereniging. Het gaat hier meestal om een percentage van maximaal 10 procent. Bij een verhoging van het eigen risico betaalt de verzekerde ook een lager bedrag, tot 20 euro minder per maand. Het eigen risico mag maximaal 720 euro bedragen (220 euro wettelijk verplicht eigen risico plus 500 euro). Dit kan interessant zijn voor mensen die verwachten niet over het wettelijk eigen risico heen te gaan.

Vergelijkingssites

Op internet zijn een groot aantal websites te vinden waar premies kunnen worden vergeleken. Ook kunnen verzekeringen via de websites afgesloten worden. De websites verdienen hun geld aan advertenties en het doorsturen van klanten naar de verzekeringsmaatschappijen.
De bekendste zijn:
www.independer.nl
www.kiesbeter.nl (van de overheid)
www.zorgkiezer.nl
www.verzekeringssite.nl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.