Categories
Nieuws

Woonproblematiek studenten aangepakt

Volgens cijfers van de gemeente Groningen wonen steeds meer jongeren in Groningen. De groep jongeren tussen achttien en zevenentwintig jaar groeit harder dan de totale bevolking. In de commissievergadering  wonen en werken werd de woonproblematiek van deze groep besproken.

Sinds 2006 is het aantal jongeren met 13,0% gegroeid. De bevolking van de stad als geheel groeide met 5,2%. Op 1 januari 2011 woonden 52.7 duizend jongeren in de stad, een kwart van de totale bevolking. In de afgelopen vijf jaren heeft de toename van zich vooral geconcentreerd in de buurten in en rond het centrum. Een groot deel van de jongeren in Groningen zijn student.  Dit betekent een toenemende druk op deze wijken en ook een stijgende nood aan woonruimte. In dit kader wordt de manifestatie BOUWJONG uitgevoerd, een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties en de gemeente om woningruimte beschikbaar te maken.

Sabine Koebrugge  (VVD) is tevreden met de 632 studentenwoningen die gerealiseerd zijn. ‘Maar we zijn er nog niet. Het zijn veel zelfstandige eenheden. Wij zouden graag zien dat ook onzelfstandige kamers worden meegenomen.’ Robert Prummel van de Stadspartij vindt dat er simpelweg te veel studenten zijn. Hij maakt zich vooral zorgen over de stijging van het aantal onttrekkingsvergunningen in bepaalde wijken. Hierdoor dreigt de maximumgrens van 15% kamerhuur in een staat overschreden te worden. Ook vindt hij het geen goede ontwikkeling dat er steeds meer buitenlandse studenten in de stad komen wonen. ‘We moeten oppassen dat de stad niet naar de gielegaaien gaat. Ik pleit dan ook voor een numerus fixus op studenten.’

De andere partijen zijn minder uitgesproken, maar ook zij zien de toename van het aantal studenten als problematisch. Paul de Rook, raadslid van D66 wil  betere voorzieningen voor fietsen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van fietsklemmen. Hier zijn eigenlijk alle partijen het wel over eens. Hij wil een keurmerk voor kamers ontwikkelen, dat moet zorgen voor meer kwaliteit. De andere partijen sluiten zich bij hem aan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.