Categories
Achtergrond

‘Amsterdam wilde cultuurstad zijn, geen kennisstad’

Amsterdam loopt achter in het aantrekken van internationale studenten doordat de stad zich als op cultureel gebied wilde profileren en niet op wetenschappelijk gebied. Dit zegt Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA. Om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten moeten landelijke regels aangepast worden, zodat er meer bachelorprogramma’s in het Engels gegeven kunnen worden, betoogt ze.

Van den Boom deed deze uitspraken gisteren in een debat over de toekomst van het internationale hoger onderwijs in Amsterdam in NRC Restaurant Café. Het debat werd georganiseerd door The Class of 2020, een platform voor studentenhuisvesting waarin grote woningcorporaties en bouwbedrijven vertegenwoordigd zijn. Het platform heeft in februari een onderzoek uitgevoerd naar de populariteit van Amsterdam als internationale studentenstad. Hieruit bleek dat van alle studenten in Amsterdam er 6,6 procent uit het buitenland komt, een erg laag percentage vergeleken met andere Europese steden. Volgens The Class of 2020 kost dat geld, banen en investeringen.

Kansen
Frank Uffen, medeoprichter van The Class of 2020: ‘Een stad als Amsterdam heeft enorme kansen, veel groter dan die we nu benutten.’ Volgens hem zullen meer internationale studenten zorgen voor een grote economische groei. ‘Internationalisering geeft een impuls aan de economie van de stad. Elke drie buitenlandse studenten levert een extra voltijds baan op. Bij de universiteiten, maar ook bijvoorbeeld in de horeca. Daarnaast zal er flink wat studentenhuisvesting bijgebouwd moeten worden.’

Uffen pleit voor een ‘ketenbenadering’ waarbij jongeren die Amsterdam als toerist bezoeken later terugkomen als student. Volgens The Class of 2020 schrijven van de 1,2 miljoen jongeren die Amsterdam jaarlijks bezoeken er zich maar 0,56 procent in bij een instelling voor hoger onderwijs. Frans Snijders, directeur Internationalisering van de VU sluit zich bij Uffen aan. ‘Nu is Amsterdam nog vooral een toeristenbestemming. We moeten werken aan het image van studiebestemming. Wat hier bij hoort is bijvoorbeeld betaalbare huisvesting voor buitenlandse studenten.’

Engelstalige bachelors
UvA-rector Van den Boom zegt dat als ze met buitenlandse studenten praat over welk beeld zij hebben van Amsterdam, altijd cultuur als eerste opgenoemd wordt. ‘Toen de stad Amsterdam begon met de I amsterdam-campagne hebben wij gevraagd of we er “Amsterdam city of science” van konden maken’, zegt ze. ‘Maar de stad wilde dat niet.’

Om meer buitenlandse studenten te trekken, moeten de onderwijsprogramma’s herzien worden, zegt Van den Boom. ‘We bieden nu al 70 procent van de masters aan in het Engels. Maar we mogen wettelijk gezien bachelors niet in het Engels aanbieden zonder een Nederlandstalige tegenhanger. Dat kunnen we niet doen, want dat is te kostbaar. Maar juist in de bachelor zitten wel de grote studentenaantallen.’ Verandering is een noodzaak vindt ze. ‘We kunnen niet onder de cijfers uit. Er is zeker ruimte voor verbetering.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.