Categories
Achtergrond

Tussen vrije wil en mensenhandel

Het illegaal stellen van prostitutie en sluiten van ramen en tippelzones is geen oplossing om uitbuiting aan te pakken. Dat zeiden onderzoeker Roos de Wildt (Universiteit van Utrecht) en Jerrol Marten, manager bij het Landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel, gisteren tijdens een lezing van Spui25. ‘Excessen en misstanden moeten we aanpakken, maar niet het hele beroep,’

Drie verhalen

In de discussie omtrent prostitutie overheersen stereotype beelden die van grote invloed zijn op de reacties van de maatschappij. Dit beeld klopt niet altijd vindt De Wildt. Zij geeft als voorbeeld drie verhalen van prostituees die zij interviewde. De Oekraïense Oksana kon voordat zij de prostitutie inging precies rondkomen van haar baantje maar zich geen enkele luxe veroorloven. Ze ging de prostitutie in om een eigen huis te kunnen bouwen en haar leven te verbeteren. ‘Zij heeft zichzelf, haar ouders en haar dochter naar de middenklasse getild.’

Dan is er ook de Moldavische Natascha. ‘Natascha heeft eenvoudigweg geen keuze, zij doet het om te kunnen eten. Prostitutie is voor haar een overlevingsstrategie.’ Tenslotte noemt De Wildt de Nederlandse Demy. ‘Zij is de prostitutie ingegaan vanwege het avontuur. Ze gaf mij als reden “de spanning en adrenaline in je lijf en dan krijg je er ook nog eens centjes voor”.’

Liberalisatie

Deze verschillende verhalen zijn illustratief voor de verschillende redenen die vrouwen kunnen hebben om de prostitutie in te gaan, zegt De Wildt. ‘Er zijn misstanden en het is belangrijk dat we die erkennen, maar we moeten ervoor waken prostitutie op een hoop te gooien met mensenhandel.’

De Wildt is geen voorstander van het sluiten van ramen en aangewezen prostitutie gebieden. ‘Hierbij wordt niet gedacht aan de vrouwen die wel vrijwillig werken. Het enige dat je daar mee bereikt is het uit het zicht duwen, want prostitutie blijft toch wel bestaan. Ik pleit voor liberalisatie en een tolerantere houding voor de keuzes die vrouwen maken.’

Tuinbouwsector

Marten sluit zich hier bij aan. Ook hij ziet in afschaffen van legale prostitutie geen oplossing, al geeft hij wel aan dat er bij misstanden zoals mensenhandel hard moet worden opgetreden. ‘Prostituees moeten behandeld worden als gewone werknemers en dezelfde rechten krijgen’, zo bepleit hij. ‘Dan haal je het uit de criminele sector. Het heeft er heel erg mee te maken welk beeld je neerzet. Mensenhandel en uitbuiting komen ook voor in de tuinbouw. Toch heeft niemand het ooit over opheffen van de tuinbouw.’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.