Categories
Reportage

Studenten VU bezetten bestuursvleugel

Studenten van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen aan de VU houden sinds elf uur vanochtend een gebouwdeel bezet met een sit in actie. Zij protesteren hiermee tegen bezuinigingen die volgens hen ‘een serieuze bedreiging’ vormen voor het voortbestaan van de afdeling Aardwetenschappen aan de VU. ‘De tijd van redelijkheid is voorbij: nu is het tijd voor actie.’

Het is vrij druk in de collegezaal waar de actievoerders zich verzamelen voordat ze richting de burelen van het College van Bestuur van de VU vertrekken. Meer dan 150 studenten en docenten hebben zich verzameld om instructies te krijgen. Tot op het laatste moment is de locatie en de vorm van de actie geheim gehouden. De organisatie heeft zich goed voorbereid, op het scherm wordt een plattegrond weergegeven met rode pijlen die de looproute aangeven. ‘Als we zo lopen, dan hebben we de minste kans dat we door de bewaking worden tegengehouden.’

Een docente roept dat ze met haar toegangspas een achterdeur open kan doen, om de beveiliging te snel af te zijn. Vastberaden gaan de actievoerders op weg, gewapend met megafoons een beamer. Er is zelfs een student die met stenen aan het tillen is. ‘Nee, we gaan er niet mee gooien,’ lacht hij, ‘We gaan ze juist bestuderen!’

Dat is namelijk het doel van de actie: een sit in met colleges die de hele dag doorgaan. De 150 actievoerders verzamelen zich in de gang van het College van Bestuur, dat daar aan het vergaderen is. Evy Kalkar van de actiegroep Titanic houdt een speech gericht tot het College van Bestuur. ‘Er wordt bezuinigd terwijl er twee keer zoveel studenten zijn en de staf al met de helft is ingekrompen. Zo kan het niet langer. De werkdruk is te hoog en de rek is er uit, u moet echt koers veranderen. U erkent schuld, maar u doet niets. Het enige dat we krijgen zijn laffe reacties.’ De bestuurders horen de speech vijf minuten aan, maar verlaten vervolgens het gebouw, onder boe-geroep van de studenten.


Lunch
Maarten Waterloo, docent Hydrologie, is de eerste die een college verzorgt tijdens de sit in. ‘Ik ben vorige week, buiten mijn weten “ontroosterd”,’ zegt hij ‘Ik hoorde toevallig van een student dat ik niet meer in het rooster stond. Omdat toch gewoon tentamens gehaald moeten worden en het college toch gegeven moet worden is dit toch wel een hele mooie plek om dat te doen.’

Waterloo maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen. ‘Het kan gewoon niet dat de opleiding er niet onder zal lijden als zo’n groot gedeelte van de staf ontslagen zal worden.’

Paul Andriessen, hoogleraar Isotopen Geochemie sluit zich bij hem aan. ‘Het probleem ligt bij de verdeling van het geld. Het bestuur heeft een heel merkwaardige houding, ze zeggen “dit is nu eenmaal het model en we wijken er niet van af”, terwijl er juist naar diversiteit gekeken zou moeten worden. De boodschap van het bestuur is duidelijk: wij hebben jullie niet nodig. Er wordt helemaal niet geluisterd.’

Intussen arriveert de lunch voor het College van Bestuur. De mevrouw van de catering kijkt raar op als ze de haar trolley de gang wil inrijden en haar weg versperd ziet door de grote groep zittende studenten. ‘Nou, dan ga ik maar weer,’ zegt ze weifelend en draait haar karretje om.

Brief
In een brief aan het College van Bestuur van de VU afgelopen vrijdag probeerden de actievoerders naar eigen zeggen het bestuur met inhoudelijke argumenten te overtuigen. Nu dat niet is gelukt, is het tijd voor actie. ‘U zult zich niet kunnen verschuilen achter Den Haag, achter blunders van uw voorgangers of achter een verdeelmodel dat als een natuurwet wordt behandeld. Het doorvoeren van de reorganisatie zal uw keuze zijn. U dwingt ons hierbij tot verregaande stappen, waarbij de gevolgen dan ook uw verantwoordelijkheid zullen zijn,’ zo schrijven de ze.

Ook tijdens de sit in is de toon grimmig. Kalker: ‘We kunnen niet garanderen dat onze volgende theekransjes even vredelievend zullen zijn.’

De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen is een van de drie bètafaculteiten van UvA en VU die samengevoegd zouden worden in de Amsterdam Faculty of Science. Dat plan is eind december afgewezen door de medezeggenschapsraden van de UvA.  De universiteitsbesturen willen nu tot nauwe samenwerking komen in een ‘stevig bètacluster’.

Edit (23-3-2014): inmiddels is het bestuur van de VU aan de eisen van de actievoerders (nadat zij bij een vervolgactie een collegezaal een week bezet hadden gehouden) tegemoet gekomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.