Categories
film

Home – documentaire

Home (2009) van regisseur Yann Arthus-Bertrand krijgt een 8.4 bij de International Movie Database. En niet voor niets. De documentaire is volledig gefilmd vanuit de lucht en laat op deze wijze meer dan vijftig landen zien. Het perspectief resulteert in filmmateriaal van een verbluffende schoonheid. Toch is Home niet de doorsnee natuurdocumentaire (alhoewel de beelden er zeker niet voor onderdoen). De film heeft ook een boodschap. Hij laat zien dat alle problemen van de wereld met elkaar verbonden zijn en toont de keerzijde van industriële groei. De centrale boodschap is dat de wereld langzaam op een ramp afstevent. De toekomst lijkt het eerste half uur dan ook uiterst grimmig, maar gelukkig blinkt er in het laatste half uur toch een sprankje hoop aan de horizon. Home is een documentaire die aan het denken zet en absoluut een aanrader.

Bekijk de film hieronder (of via youtube):

http://vk.com/video_ext.php?oid=38995320&id=161977414&hash=beda40cd822fe1b0&hd=3

Categories
Wetenschappelijk

Langstudeerboete

Bij de rechtbank Den Haag het proces begonnen tegen de zeer omstreden langstudeerboete. Studenten betogen dat bepaalde groepen zoals studenten die in deeltijd studeren of bestuurswerk verrichten de dupe worden van deze maatregel. Maken zij enige kans? In deze juridische analyse zoek ik het uit.

De ‘langstudeerboete’ (formeel: Wet verhoging collegegeld langstudeerders) houdt in dat studenten die meer dan een jaar vertraging hebben in de bachelor of masterfase een hoger collegegeld moeten betalen. Ondanks grootschalige demonstraties door studenten is de regering bij haar voornemen gebleven en is de wet aangenomen. Vanaf 1 september 2013 zijn studenten die langer studeren dan nominaal plus een jaar uitloop een collegegeld verschuldigd tegen een verhoogd tarief van 4.713 euro.

De staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra, beargumenteert in de Memorie van Toelichting dat de kosten van het langer studeren te hoog worden geacht in verhouding tot het totale budget dat beschikbaar is voor het hoger onderwijs. Er is zelfs bewust voor gekozen geen overgangsrecht te gebruiken. Zijlstra geeft aan dat de regering heeft meegewogen dat studenten de verhoging van het collegegeld niet hebben kunnen voorzien. Volgens hem is het niet mogelijk te investeren in het hoger onderwijs zonder eerst te bezuinigen en stelt dat de regeling redelijk en proportioneel is, omdat er rekening wordt gehouden met bepaalde situaties van overmacht. Verder verklaart hij dat de regering zorg zal dragen wat betreft voorlichting en geeft hij aan dat studenten de mogelijkheid hebben het verhoogde collegegeld te lenen via een collegekrediet.

Wat ik hier zal behandelen is in hoeverre er juridische obstakels zijn die de uitvoering van de wet in de weg staan. Hoe groot is de kans dat studenten een juridische procedure in het gelijk worden gesteld?
Ter beantwoording van deze vraag dient allereerst gekeken te worden naar het legendarische Harmonisatiewet-arrest (HR 14-04-1989, NJ 1989, 469), dat van grote invloed is geweest op de Nederlandse rechtsorde. De Harmonisatiewet lijkt in een aantal op zichten erg op de Wet verhoging collegegeld langstudeerders. Ook in de Harmonisatiewet kregen studenten te maken met een hoger collegegeld wanneer zij langer studeerden dan zes jaar. Benadeelde studenten spanden een procedure aan wegens schending van het rechtszekerheidsbeginsel. De Hoge Raad stelde zich op het standpunt in dat een wet in formele zin niet getoetst mag worden aan fundamentele rechtsbeginselen (hoewel wel de opmerking gemaakt werd dat de Hoge Raad wet in strijd achtte met de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokken studenten).

Dit houdt in de praktijk in dat studenten al snel met lege handen zullen staan, omdat de rechter niet mág toetsen aan het rechtszekerheidsbeginsel. Maar er is een uitweg. Wanneer de strikte toepassing van de wet onder gegeven omstandigheden zozeer indruist tegen de fundamentele rechtsbeginselen oordeelde de Hoge Raad, dan betekent dat dat zij achterwege moet blijven. Dit wordt ook wel ‘contra legem’ werking genoemd. In de terminologie van de Hoge Raad moet sprake moet zijn van ‘niet verdisconteerde omstandigheden’ waardoor een wet in strijd komt met een fundamenteel rechtsbeginsel. Dit is het geval als de regering geen rekening heeft gehouden met bepaalde (nadelige) omstandigheden en dus geen belangenafweging heeft gemaakt. Bij de langstudeerboete heeft de regering juist wel een belangenafweging gemaakt, maar het bezuinigingsbelang zwaarder laten wegen dan het opgewekte vertrouwen bij de studenten. In de toelichting wordt zelfs gezegd dat geen enkele student als gevolg van het wetsvoorstel de komende jaren hoeft uit te vallen (of dat ook daadwerkelijk zo is, is een andere vraag).

Omdat Zijlstra dus wel een belangenafweging heeft gemaakt en het bezuinigingsbelang zwaarder laat wegen dan de belangen van studenten, zal de rechter zich terughoudend opstellen. Alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden en in specifieke gevallen kan worden afgezien van toepassing van de wet. Het lijkt erop dat dit studenten in het algemeen dus niet zal helpen.

Iets anders dat van belang is bij de vraag of de wet rechtmatig is, is het karakter van de wet. De regeling wordt in de media veelal aangemerkt als ‘boete’. Om te kunnen spreken van een boete moet het doel van de regeling zijn gelegen in ‘een punitief karakter’. Een belangrijk beginsel in het Strafrecht is het uitdrukkelijke verbod een feit strafbaar te stellen zonder daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling (zoals neergelegd in bijvoorbeeld art. 1 Sv, art. 16 Gw en art. 7 EVRM). Als het dus echt om een boete gaat is kán deze niet met terugwerkende kracht ingevoerd worden (zoals nu wel het geval is). In de Memorie van Toelichting schrijft Zijlstra dat de regeling primair is ingegeven uit bezuiningsdoeleinden en daarnaast een verbetering van studierendementen beoogd wordt. Of het hier dan ook daadwerkelijk om bestraffing gaat is dus maar zeer de vraag.

Kijkend naar het Harmonisatiewet-arrest is het voor de studenten geen uitgemaakte zaak. Echter, er zijn zeker wel juridische argumenten tegen de wet te bedenken. Ik zie de uitspraak van de rechter dus met grote belangstelling tegemoet….

EDIT: inmiddels (11-7) heeft de rechter uitspraak gedaan. Hij achtte de langstudeerboete niet onrechtmatig. Het recht op het onderwijs is volgens de rechter niet aangetast. Het ziet er dus naar uit de de gewraakte maatregel van kracht blijft. Wel wordt een uitzondering gemaakt voor deeltijdstudenten, omdat het hen niet aangerekend kan worden dat zij langer over hun studie doen.

Categories
Raar

High five: zo doet een schildpad dat

[youtube_sc url=”http://youtu.be/UmrkhEKoQs8″ hd=”1″]

Categories
Nieuws

‘Ze hebben er daar in Den Haag niets van begepen’

Groningen – Vandaag vindt een demonstratie plaats van scholieren tegen ‘ophokuren’. De norm van 1.000 uur lesuren per jaar wordt voor de eerste drie leerjaren opgehoogd tot 1.040. Op het Amsterdamse Museumplein voert de ME charges uit. In Groningen was het rustiger. Het Praedinius gymnasium liep niet echt warm voor de actie.

Rond het middaguur is er nog weinig van de staking te merken. Zodra de bel gaat, vullen de gangen zich met drommen scholieren die zich naar een volgende les spoeden. Conciërge Hendrik Veldman zegt lachend: ‘Stakende scholieren? Daarvoor moet je niet bij ons zijn.’ Volgens zijn collega Jon Kleve hebben zich in totaal maar 5 scholieren officieel opgegeven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Noorderpoortcollege waar van de 250 leerlingen er 150 aan het staken waren.

Rutger (17) zit in de vijfde klas en heeft gemiddeld 26 uur per week les. Hij is op weg naar zijn presentatie voor zijn profielwerkstuk en heeft niet veel tijd om te praten. Staken is nergens voor nodig volgens hem. ‘Het aantal uren mag van mij zelfs wel meer zijn. Voor zover ik weet doet niemand mee aan de actie. In mijn klas niemand in ieder geval.’ Tim (16) vindt wel dat hij te veel uren les heeft. ‘Ik ga naar school als het donker is en ga ook weer naar huis in het donker. Maar dat kan natuurlijk ook met de winter te maken hebben,’ om daaraan toe te voegen: ‘Laten we gaan staken tegen de winter!’ Danique (15), Devi (15)  en Sharka (15) weten eigenlijk niet eens precies waar de protesten om gaan. ‘Volgens mij was het iets met dat we een week minder vakantie krijgen, toch?’, zegt Danique. Ook zij reageert lauw. ‘Nou ja, we hebben al best wel veel vakantie.’

Docente Nederlands Lida Coumun heeft nog niets van stakende scholieren gemerkt. ‘Onze studenten doen hier niet zo snel aan mee. Of ze moeten door een andere school opgehaald worden.’ Roelof Grit, docent economie, stond wel voor een lege klas. Dertien van de 31 leerlingen waren afwezig. ‘Maar ik denk niet dat zij allemaal aan het staken zijn. Het zal er meer mee te maken hebben dat dit de laatste les voor de vakantie was en ik het proefwerk al had teruggegeven.’

Conrector Ron Jansen zegt dat het schoolbestuur tegen de 1040 maatregel is. ‘In 2007 zijn die 40 uur er afgehaald. Nu komt het er weer bij onder druk van de PVV. Het is geen realistische eis. Wij halen het niet gewoon niet. Ik heb wel begrip voor de stakende scholieren.’ Leendert Erkelens, docent economie, is er helemaal kort over: ‘Ze hebben er daar in Den Haag gewoon helemaal niets van begrepen. Zeker die doos van onderwijs niet.’

Categories
Nieuws

Amerikaan vraagt zich af waar de auto’s zijn

Een Amerikaan vraagt zich in onderstaand fimpje af waar toch alle auto’s gebleven zijn in de Groningse binnenstad. Hij heeft in zijn hele leven nog nooit zoiets meegemaakt.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=x7gi2RxM1Qg&feature=player_embedded” title=”Amerikaan%20groningen%20zonder%20auto%27s” modestbranding=”1″]

Categories
Nieuws

Groninger steelt van moeder

Groningen – Vandaag stond de 39-jarige Groninger Hendrik G. terecht voor meerdere diefstallen en pogingen tot diefstal. Hij zou onder andere sieraden van zijn moeder hebben gestolen en geprobeerd hebben bij zijn broer in te breken.

De diefstallen werden allen gepleegd in de zomer van 2011. G. was een bekende van de politie en heeft een verleden van drugs en drankgebruik. Hij verklaart dat hij geld nodig had om zijn huur te kunnen betalen. ‘Met mijn broer zal het wel nooit meer goed komen’, zegt de Groninger. Met zijn moeder heeft hij inmiddels weer wel contact. G. werd aangehouden in een gestolen Citroën Berlingo. De Officier van Justitie kan niet bewijzen dat de auto ook door hem gestolen was. G. wordt wel verdacht van witwassen, ‘het voorhanden hebben van de auto, terwijl hij wist dat deze gestolen was’.
De Officier van Justitie vindt dat de G. ‘ongelooflijk diep gezonken’ is door te stelen van zijn familie. Ze eist een gevangenisstraf van 280 dagen, waarvan 170 voorwaardelijk. G. heeft deze 110 dagen al in voorarrest gezeten. De Officier van Justititie stelt verder de voorwaarde dat G. zich moet laten opnemen en mee moet werken aan een afkickprogramma. Advocaat Eenhoorn pleit dat drank weliswaar altijd een probleem is geweest, maar dat G. wel bijna zijn hele leven gewerkt heeft tot het moment dat het mis ging. Hij vindt dat de verdachte een tweede kans verdient. De uitspraak is op 22 december.

Categories
Nieuws

Crowdfunding brengt mensen bij elkaar

De PvdA fractie in Groningen stelt een nieuwe vorm van financiering van kunst en cultuur voor. De partij wil dat kunstenaars door middel van ‘crowdfunding’ geld voor projecten gaan aantrekken.

Marloes Dekker, gemeenteraadslid voor de PvdA, is een van de initiatiefnemers van het voorstel. ‘Wij willen met crowdfunding een nieuwe manier van financieren creëren. Door een online platform dat de mogelijkheid geeft in contact te komen met het publiek, bedrijven, de buurman. Via zo’n website wordt gevraagd aan mensen of ze willen bijdragen aan een project.’ In Amsterdam bestaat al langer een dergelijke website, www.voordekunst.nl. Inmiddels is de site een jaar in de lucht en heeft het ruim vierhonderdduizend euro opgehaald.

Netwerk

Crowdfunding is volgens Dekker niet zomaar een makkelijke bezuinigingsmaatregel. ‘We geven hiermee een signaal af. De PvdA staat voor een breed cultureel aanbod waarin de overheid blijft investeren. Ook crowdfunding gaat geen oplossing bieden. Maar met de bezuinigingen die op ons af komen moeten we realistisch zijn en we vinden dat we als gemeente een grote verantwoordelijkheid te nemen hebben. Daarom zoeken we naar creatieve oplossingen die aanvullend werken.’ Mensen moeten door de website met elkaar in contact komen. Dekker: ‘Het gaat niet alleen om geld, maar ook om het opbouwen van een netwerk.’

Eigen financiering

Kunstenaars Johanna Hondelink en Liesel Bonhage staan positief tegenover het voorstel. Het tweetal werkt naar eigen zeggen ‘op de grens van kunst en design, waarbij de architectuur en het gebruik van de ruimte aanleiding voor het ontwerp vormt’. Ze maakten bijvoorbeeld muurschilderingen voor het hoofdkantoor van een woningcorporatie of advocatenkantoor. ‘Het is een goed initiatief, maar wij financieren sowieso onszelf al, omdat we voor opdrachtgevers werken. Maar voor mensen die afhankelijk zijn van subsidies kan dit een uitkomst zijn. Het is misschien ook minder een drempel. Met zo’n website ben je als kunstenaar niet uitsluitend afhankelijk van organisaties zoals de kunstraad die bepaalt of je project er komt.’

Martkplaats voor kunstenaars

Maren Lösing is grafisch ontwerper. Ze geeft bijvoorbeeld posters en ander drukwerk vorm en werkt veel voor opdrachtgevers die subsidies ontvangen. ‘Er wordt zoveel gekort dat ik het wel ga voelen. Ik vind zo’n website daarom een goed initiatief.’ Ateliergenote Simone Vermaning valt haar bij. ‘Het klinkt als een goed idee, een beetje als een soort ‘marktplaats’ voor kunstenaars, een goede manier om mensen bij kunst te betrekken.’

Kunstraad

Marco Bentz van den Berg, directeur van de kunstraad in Groningen staat ook positief tegenover het plan. De kunstraad adviseert gemeente en provincie over het verstrekken van subsidies en heeft ook een eigen budget. ‘We zijn zelf al enige tijd in overleg met ‘voordekunst’ in Amsterdam om bij de website aan te haken,’ vertelt Bentz van den Berg. Hij ziet het voorstel van de PvdA echter niet als mosterd na de maaltijd. ‘Het is prettig om politieke steun te krijgen.’ De directeur denkt niet dat de kunstsector ooit helemaal zonder subsidie kan overleven. ‘Maar het is een interessante inkomstenbron. In de VS worden er al langer en op grotere schaal projecten gefinancierd door crowdfunding. We willen een soort cultureel ondernemerschap aanmoedigen. Het kan een buitengewoon nuttige aanvulling zijn.’

Categories
Wetenschappelijk

Twitter and the public sphere

Presentatie voor het mastervak ‘Journalism studies’ .

Twitter and the public sphere from indianajoost
Categories
Achtergrond

Overstappen van zorgverzekering

Langzaamaan zijn alle zorgpremies bekend geworden. De zorgverzekeraars hebben hun reclamecampagnes gelanceerd. Het grote overstapcircus kan weer beginnen.

Volgens de vergelijkingssite www.zorgkiezer.nl zijn de kosten van de zorgpremie sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel met zo’n 50 % gestegen. Een gemiddeld gezin is in 2012 190 euro meer kwijt aan de zorgverzekering dan vorig jaar. De vergelijkingssite www.independer.nl onderzocht de verzekeringspremies en kwam tot de conclusie dat veel aanvullende verzekeringen 10 % duurder uitvallen dan vorig jaar.

De ‘zorgmarkt’ in Nederland wordt gedomineerd door vier grote spelers die samen 90 % van de verzekerden aan zich gebonden hebben: Achmea, VGZ, Menzis en CZ. Deze grote vier hebben samen nog eens vijftig labels en merken. Daarom kan het voor de consument lastig zijn zich door de wildgroei aan polissen te worstelen. Veel mensen blijven dan ook zitten waar ze zitten. Slechts 5,5 % stapte over in 2011. En dat terwijl goed rondkijken wel degelijk een aardige besparing kan opleveren.

De belangrijkste veranderingen

Een van de grootste veranderingen ten opzichte van vorig jaar is de wettelijke verhoging van het eigen risico van 170 naar 220 euro. Voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts en verloskundige zorg geldt het eigen risico echter niet. Verder verdwijnt hulp bij het stoppen met roken en dieetadvies uit het basispakket. Ook wordt psychologische behandelingen nog maar vijf keer vergoed. Volwassenen moeten voortaan de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen zelf gaan betalen.

Basisverzekering

De premie van basisverzekering van alle verzekeraars schommelt rond de 100 euro. Univé ZEKUR is de goedkoopste met 92,50 euro per maand (1110 euro per jaar). De duurste is  Zilveren Kruis Achmea met 118,25 per maand (1419 euro per jaar). De dekking van de basisverzekering is voor alle verzekeraars hetzelfde, omdat dit wettelijk geregeld is. Hierin is de meest voorkomende zorg opgenomen zoals bijvoorbeeld huisartsbezoek. Volgens Peter Ruys, directeur van de vergelijkingssite www.zorgkiezer.nl is het prijsverschil in werkelijkheid echter niet zo groot. ‘Dat is iets dat de vergelijkingssites je graag willen laten geloven. Feitelijk is het echter bijna nooit zo dat mensen het hoge bedrag betalen, omdat ze collectiviteitskorting krijgen. Als je werkelijk die premie van Zilveren Kruis betaalt zonder dat je collectiviteitskorting krijgt  dan moet je direct overstappen.’

Met collectiviteitskorting meegenomen in de prijs van de zorgverzekeringen worden de verschillen tussen de verzekeraars veel kleiner. Slechts enkele euro’s per maand. Waar voor de consument nog wel geld te halen valt is een verzekering afsluiten bij een internetverzekering (waar Univé ZEKUR een voorbeeld van is). Dit scheelt  zo’n 10euro op maandbasis, maar betekent een beperktere dienstverlening. Zo moeten klanten declaraties vaak via internet indienen, is het polisblad alleen via internet in te zien en worden niet-spoedeisende medicijnen via een internetapotheek geleverd.

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen zijn moeilijker te vergelijken, omdat de verzekeraars deze zelf samenstellen. Het kan gaan om een tandartsverzekering of vergoedingen voor contactlenzen of brillen, alternatieve geneeswijzen en fysiotherapie. Ook zijn er aanvullende verzekeringen die zich richten op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld jongeren. De verzekeraar vergoed dan condooms of anticonceptie en gehoorbeschermers. Op een aanvullende verzekering is het eigen risico niet van toepassing. Veel verzekeraars hebben gesnoeid in de aanvullende verzekeringen. ‘Dit komt vooral door de toename van het claimgedrag van mensen’, aldus Buijs. Het kan daardoor voorkomen dat zorg die vorig jaar nog wel vergoed wordt niet meer onder de aanvullende verzekering valt.

Volgens Buijs moeten mensen goed letten op wat wel en niet vergoed wordt en waar je gebruik van denkt te gaan maken. ‘Heb je de zorg die je ‘koopt’ eigenlijk wel nodig? Het blijkt dat veel mensen helemaal geen aanvullende verzekering nodig hebben en voordeliger uit zijn als ze de kosten zelf dragen.’ Volgens Michelle van Amersfoort van de zorgvergelijker www.independer.nl hangt het van persoon tot persoon af welke aanvullende verzekering het beste afgesloten kan worden. ‘Mensen moeten voor zichzelf op een rijtje zetten welke zorg zij willen en dan op basis daarvan een keuze maken.’

Restitutie en natura

Een ander belangrijk verschil tussen verzekeraars is dat tussen restitutie- en naturapolissen. Bij een restitutiepolis heeft de klant geen keuze in de zorgverlener. De zorgverzekeraar heeft contracten afgesloten met zorgverleners. Een voorbeeld hiervan is Univé ZEKUR, bij deze verzekering is de klant gebonden aan vijftien ziekenhuizen (behalve in het geval van spoedeisende hulp). Univé ZEKUR is wel een uitzondering, bij andere verzekeringen in natura is de klant minder beperkt.
Bij een restitutiepolis mag de verzekerde helemaal zelf bepalen waar hij zich laat behandelen. Restitutiepolissen zijn duurder dan naturapolissen. Het kan dus lonen om na te gaan met welke zorgverleners de zorgverzekeraar een contact heeft gesloten. Als het je niet uitmaakt dat je naar een specifiek ziekenhuis moet voor een behandeling kan dit een besparing opleveren van een paar euro per maand.

Andere kortingen

Het betalen van de premie in een keer in plaats van maandelijks kan een korting van enkele procenten opleveren. Ook wordt door alle zorgverzekeraars een collectiviteitskorting gegeven op de verzekeringspremie, via bijvoorbeeld een werkgever of sportvereniging. Het gaat hier meestal om een percentage van maximaal 10 procent. Bij een verhoging van het eigen risico betaalt de verzekerde ook een lager bedrag, tot 20 euro minder per maand. Het eigen risico mag maximaal 720 euro bedragen (220 euro wettelijk verplicht eigen risico plus 500 euro). Dit kan interessant zijn voor mensen die verwachten niet over het wettelijk eigen risico heen te gaan.

Vergelijkingssites

Op internet zijn een groot aantal websites te vinden waar premies kunnen worden vergeleken. Ook kunnen verzekeringen via de websites afgesloten worden. De websites verdienen hun geld aan advertenties en het doorsturen van klanten naar de verzekeringsmaatschappijen.
De bekendste zijn:
www.independer.nl
www.kiesbeter.nl (van de overheid)
www.zorgkiezer.nl
www.verzekeringssite.nl

 

Categories
Nieuws

Woonproblematiek studenten aangepakt

Volgens cijfers van de gemeente Groningen wonen steeds meer jongeren in Groningen. De groep jongeren tussen achttien en zevenentwintig jaar groeit harder dan de totale bevolking. In de commissievergadering  wonen en werken werd de woonproblematiek van deze groep besproken.

Sinds 2006 is het aantal jongeren met 13,0% gegroeid. De bevolking van de stad als geheel groeide met 5,2%. Op 1 januari 2011 woonden 52.7 duizend jongeren in de stad, een kwart van de totale bevolking. In de afgelopen vijf jaren heeft de toename van zich vooral geconcentreerd in de buurten in en rond het centrum. Een groot deel van de jongeren in Groningen zijn student.  Dit betekent een toenemende druk op deze wijken en ook een stijgende nood aan woonruimte. In dit kader wordt de manifestatie BOUWJONG uitgevoerd, een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties en de gemeente om woningruimte beschikbaar te maken.

Sabine Koebrugge  (VVD) is tevreden met de 632 studentenwoningen die gerealiseerd zijn. ‘Maar we zijn er nog niet. Het zijn veel zelfstandige eenheden. Wij zouden graag zien dat ook onzelfstandige kamers worden meegenomen.’ Robert Prummel van de Stadspartij vindt dat er simpelweg te veel studenten zijn. Hij maakt zich vooral zorgen over de stijging van het aantal onttrekkingsvergunningen in bepaalde wijken. Hierdoor dreigt de maximumgrens van 15% kamerhuur in een staat overschreden te worden. Ook vindt hij het geen goede ontwikkeling dat er steeds meer buitenlandse studenten in de stad komen wonen. ‘We moeten oppassen dat de stad niet naar de gielegaaien gaat. Ik pleit dan ook voor een numerus fixus op studenten.’

De andere partijen zijn minder uitgesproken, maar ook zij zien de toename van het aantal studenten als problematisch. Paul de Rook, raadslid van D66 wil  betere voorzieningen voor fietsen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van fietsklemmen. Hier zijn eigenlijk alle partijen het wel over eens. Hij wil een keurmerk voor kamers ontwikkelen, dat moet zorgen voor meer kwaliteit. De andere partijen sluiten zich bij hem aan.